Medicinsk fotvård inkl frysning av vårta - ca 50 min

 

Samma behandling som Medicinsk fotvård med tillägget att frysning av en st vårta ingår. Frysning kräver att du återkommer ett par gånger för att upprepa behandlingen. Då bokar vi en Delbehandling Frysning av vårta, ca 25 min och priset är 475 kr. För fler än en vårta tillkommer 100 kr per vårta.