Delbehandling  - ca 25 min

 

En delbehandling bokar du om du enbart vill åtgärda ett nageltrång, regelbunden vårtbehandling (ej frysning eller Verrutop och liknande), en besvärlig liktorn m m.